zlatnaharfa-humac32

Zlatna harfa

U srijedu, 3. svibnja, obilježena  je  u crkvi sv. Ante  na Humcu 39 smotra dječjih zborova Zlatna harfa, pod geslom „Divan je Bog u svetima svojim“. Nastupilo je 10 zborova …