Gdje smo

Položaj Dobrkovića označen je na karti  BiH, u području Zapadne Hercegovine u entitetu Federacije BiH, Zapadnohercegovačka županija, općina Široki Brijeg sa zemljopisnim koordinatama 43°24’3″ s.z.š  i 17°33’5″ i.z.d. Naše selo …

O nama

            Vlado Cigić U Općoj i nacionalnoj hrvatskoj enciklopediji o Dobrkovićima ni riječi. A u Hrvatskoj enciklopediji Bosne i Hercegovine, koja je tiskala tek prvi …

Reljef

Većina seoskog područja pripada raznovrsnim mikroreljefno rasčlanjenim oblicima, krških padina i uzvišenja, ali i manjih akumulacijskih ravni (Polje, Ugrovače). Većina seoskog ozemlja  pripada  kategoriji, slabo do umjereno rasčlanjenog reljefa,  jer …

Biljni i životinjski svijet

Submediteranska je klima uvjetovala sastav flore (biljnog) i faune (životinjskog svijeta). U ravničarskom dijelu sela nalazi se nešto šuma i livada, a na brežuljkastom dijelu makija i polužbunovi sa kserofitnim …

Klima

Ovo je prijelazni prostor, gdje se međusobno nadmeću  maritimni i kontinentski klimatski utjecaji koji za posljedicu imaju nastanak jedne podvrste mediteranske klime. Zime znaju biti svježe i nerijetko hladne, s …