Pedeset godina vjernosti

Samo rijetki supružnici uspiju doživjeti 50 godina bračnog zajedništva. Anica Perko (1936.g.) rođ. Cigić i Marko Perko (1935.g.) proslavili su u svome domu na blagdan Marije Bogorodice zlatni pir. Vjenčao …

Izabrano novo Vijeće

Na temelju Odluke Gradskog Izbornog povjerenstva o potvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica grada Širokog Brijega, novoizabrano Vijeće MZ Dobrkovići održalo je svoju prvu sjednicu 13. siječnja, 2016.g. …

STANJE DUŠA

Stanje duša arhivsko je vrelo od neprocjenjive važnosti za upoznavanje vjerske i narodne prošlosti. Crkva je prije Tridentskog sabora (1545.-1563.g.) počela voditi knjige Stanje duša (Status animarum) koje se neprekinuto …

RADNI KONTINGENT

Temeljnu pretpostavku društvenog i gospodarskog razvoja ljudske zajednice čini njeno stanovništvo, koje predstavlja demografski okvir u kom se odvija društvena podjela rada. Stanovništvo kao nositelj gospodarskog razvoja, predstavlja radnu snagu …

PROMJENE U GOSPODARSKOJ STRUKTURI DOBRKOVIĆA

Za temeljitiju analizu gospodarske strukture stanovništva naselja Dobrkovići nedostaju  komparativni statistički pokazatelji. Raspolažemo podatcima tek za dvije popisne godine, a zbog metodoloških razlika  kod  popisivanja stanovništva, ti  podatci  nisu  posve …

Migracijsko kretanje stanovništva

Migracije su povijesni fenomen i stalni čovjekov pratitelj, koji je  kroz povijest, često uvjetovan ratnim uzrocima i prirodnim katastrofama, a u novije vrijeme, sve više pretežu ekonomski  i socijalni (motivi) …