Zapisnik sa sastanka Dnevi red 1.Predsjednik je pojasnio način izbora članova novog Vijeća MZ Dobrkovići 2.Prijedlog plana radnih aktivnosti u naselju tijekom narednog perioda. 3.Razno. Vijeće MZ Dobrkovići je na prethodnom sastanku usuglasilo plan radnih aktivnosti u selu koje su iznese i obrazložene na sastanku Zbora građana od strane predsjednika Vijeća. Ad 1. Izgradnja autobusnih.. pročitaj više →

01 velj. 2016
veljača 1, 2016

Izabrano novo Vijeće

3 komentara

Na temelju Odluke Gradskog Izbornog povjerenstva o potvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica grada Širokog Brijega, novoizabrano Vijeće MZ Dobrkovići održalo je svoju prvu sjednicu 13. siječnja, 2016.g. kojom je predsjedao g. Željko Ćavar dosadašnji predsjednik do izbora novog predsjednika Vijeća. Izbori za Vijeće MZ Dobrkovići , održani su 6. prosinca, 2015.godine. Birači.. pročitaj više →

25 sij. 2016
siječanj 25, 2016

STANJE DUŠA

1 Komentar

Stanje duša arhivsko je vrelo od neprocjenjive važnosti za upoznavanje vjerske i narodne prošlosti. Crkva je prije Tridentskog sabora (1545.-1563.g.) počela voditi knjige Stanje duša (Status animarum) koje se neprekinuto odvija do danas. Ove jednostavne knjige obiluju podatcima koji su pogodni za povijesna, demografska i genetička istraživanja. Prigodom svake vizitacije mjesni biskup od župnika zahtijeva.. pročitaj više →

11 svi. 2014
svibanj 11, 2014

RADNI KONTINGENT

0 Komentara

Temeljnu pretpostavku društvenog i gospodarskog razvoja ljudske zajednice čini njeno stanovništvo, koje predstavlja demografski okvir u kom se odvija društvena podjela rada. Stanovništvo kao nositelj gospodarskog razvoja, predstavlja radnu snagu koja pokreće i usmjerava gospodarske aktivnosti u nekom geoprostoru.Gospodarska struktura podrazumijeva raspodjelu aktivnog stanovništva (radna snaga) prema sektorima djelatnosti i pouzdan je pokazatelj društveno-gospodarske razvijenosti.. pročitaj više →

Za temeljitiju analizu gospodarske strukture stanovništva naselja Dobrkovići nedostaju  komparativni statistički pokazatelji. Raspolažemo podatcima tek za dvije popisne godine, a zbog metodoloških razlika  kod  popisivanja stanovništva, ti  podatci  nisu  posve kompatibilni.Na  osnovi  udjela  aktivnog  stanovništva  u pojedinim  sektorima  djelatnosti  može se  pratit gospodarski  razvoj  i preobrazba  nekog prostora (M. Friganović,1990.)… PROMJENE U GOSPODARSKOJ  STRUKTURI  DOBRKOVIĆA.. pročitaj više →