11 svi. 2014
svibanj 11, 2014

RADNI KONTINGENT

0 Komentara

Temeljnu pretpostavku društvenog i gospodarskog razvoja ljudske zajednice čini njeno stanovništvo, koje predstavlja demografski okvir u kom se odvija društvena podjela rada. Stanovništvo kao nositelj gospodarskog razvoja, predstavlja radnu snagu koja pokreće i usmjerava gospodarske aktivnosti u nekom geoprostoru.Gospodarska struktura podrazumijeva raspodjelu aktivnog stanovništva (radna snaga) prema sektorima djelatnosti i pouzdan je pokazatelj društveno-gospodarske razvijenosti.. pročitaj više →

Za temeljitiju analizu gospodarske strukture stanovništva naselja Dobrkovići nedostaju  komparativni statistički pokazatelji. Raspolažemo podatcima tek za dvije popisne godine, a zbog metodoloških razlika  kod  popisivanja stanovništva, ti  podatci  nisu  posve kompatibilni.Na  osnovi  udjela  aktivnog  stanovništva  u pojedinim  sektorima  djelatnosti  može se  pratit gospodarski  razvoj  i preobrazba  nekog prostora (M. Friganović,1990.)… PROMJENE U GOSPODARSKOJ  STRUKTURI  DOBRKOVIĆA.. pročitaj više →

Dobno-spolni sastav stanovništva izravna je posljedica prirodnog i migracijskog kretanja, uz značajan upliv društvenih i gospodarskih zbivanja. Dobno-spolni sastav čini fiziološki okvir u kome se obavlja reprodukcija stanovništva i društvena podjela rada. Značajan utjecaj na dobno-spolni sastav stanovništva Dobrkovića imali su ratni gubitci pretežito muškog stanovništva te selektivna migracija radne snage… Dobno – spolni sastav.. pročitaj više →

Dobrkovići kao prostorna i demografska mikrocjelina, ima obilježja i trendove, koji  značajnije ne odstupaju od demografskih procesa  svoga okruženja. Nekada se život čovjeka na selu nije mogao zamisliti bez motike. U nedostatku drugih mogućnosti, preživljavanje se osiguravalo jedino bavljenjem poljoprivredom. Političko-gospodarska situacija nakon drugog svjetskog rata, bila je u suštini nastavak prilika iz prve Jugoslavije... pročitaj više →

21 sij. 2014
siječanj 21, 2014

Migracijsko kretanje stanovništva

0 Komentara

Migracije su povijesni fenomen i stalni čovjekov pratitelj, koji je  kroz povijest, često uvjetovan ratnim uzrocima i prirodnim katastrofama, a u novije vrijeme, sve više pretežu ekonomski  i socijalni (motivi) potisni čimbenici preseljavanja.  U nedostatku relevantnih brojčanih pokazatelja o broju iseljenika, koristili smo se anketom i vitalno-statističkom metodom , utvrđivanja približnog broja iseljenih osoba… Migracijsko.. pročitaj više →