PRAZNOVJERJE

U vrijeme poljskih radova pojedinci nerjetko stradavaju od ugriza zmije. U tim neprilikama ljudi su se snalazili kako su znali i mogli. Kod čovjeka su ugrizu zmije najčešće  izloženi udovi. …

JUKINA TELA

Juko je bio u visokim godinama i živio je sam, a društvo  mu je činila  krava koju je od milja zvao  „tela“. Noge su ga sve slabije slušale, pa je …

Nema gude bez božićne čorbe

Naši preci  imali su u mnogočemu drugačije navade od  današnjih naraštaja. Opće je mišljenja bilo da nema dobra krmka ako ne okusi božićnu čorbu. Zahvaćeni posvemašnjom oskudicom, tih poratnih godina, …

Upali mi sviću

Djeca su već odavno poskočila i većina ih je krenula svojim putom. Njih dvoje već su ostarjeli i snaga ih je lagano napuštala. Naš  je susjed počeo „pobolijevati“, ali više …

Duga konapa

Nikada nije bilo lako sagraditi kuću, a pogotovo prije. Nekada je bilo potrebno obaviti puno predradnji da bi se kuća mogla početi zidati. Nakon što se odrede dimenzije kuće i …

Pušelja

Pušeljini preci, živjeli su u Ćoši. Zbog siromaštva nisu mogli plaćati agi hak (porez), pa ih je protjerao u Šarića Dubravu. U Cigića zaseoku, skladno su živjeli Mate (Matota) Cigić …

Manjka slučajeva

Naši su ljudi oduvijek držali do kumstva i prijateljstva. Davnih godina neki se naš suseljanin  kumio s brotnjakom i dugo su dobri kumovi i prijatelji bili. Našem je suseljaninu sin …

TALE I ĆORO

Tale, kako su ga uglavnom zvali, bio je Nikola Cigić, koji se zbog mršavog kućnog proračuna često  zapućivao s natovarenim konjem do Mostara. Bila su to uglavnom  drva, krumpir, maslo, …