31 svi. 2018
svibanj 31, 2018

Misne nakane za lipanj 2018.g.

0 Komentara
 

 Datum

 Dan

 SVETE MISE I NAKANE ZA LIPANJ 2018.G.

2.6.  Subota Za ++ Gojka i Ivu Perko
3.6.  Nedjelja Za ++ Peru i Janju Grbešić i ost. ++ iz ob.
8.6. Petak Presv.
Srce Isusovo
Za ++ Zdravku, Milicu i Ivu Sabljo
9.6.  Subota Za ++ Božu i Anicu i ost. ++ iz ob. Soldo
10.6.  Nedjelja Za ++ Dragu i Katu Vuletić i ost. ++ iz ob.
16.6.  Subota Za ++ Marijana, Katu, Mandu, Ivicu i Janju Vuletić
17.6.  Nedjelja Za ++ Marijana, Janju i Ivicu Hrkać
23.6.  Subota Za + Ivana Cigića
24.6.  Nedjelja Za + Milu Cigić (1 god.)
29.6. Petak     sv.
Petar i Pavao
Za ++ Jagu i Matiju Ćavar
30.6. Subota Za ++ Peru, Mandu i Danu Crnjac i ost. ++

 

FRANJEVAČKI SAMOSTAN I ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Al. kard. Stepinca 14

88220 Široki Brijeg

www.gospin-brig.info; www.facebook.com/gospinbrig.info

e-mail: info@gospin-brig.info

tel.: +387 39 702-900

fax: +387 39 702-935 (Gvardijanat) 702-936 (Župni ured)

Ostavite komentar