Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 16.02. 2018. god.

MJESNA ZAJEDNICA DOBKOVIĆI

VIJEĆE MZ

Broj: 04-1/2018

Dobrkovići, 16.02.2018. godine

Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 16.02. 2018. god.

( Vijeće MZ Dobrkovići imalo je16 sastanaka, te su održana i 3 sastanka Zbora mještana MZ Dobrkovići tijekom 2017. godine )

PREDMETZapisnik sa Sastanka

Točke dnevnog  reda:

 1. Analiza provedbe svih aktivnosti iz 2017. i usvajanje prezentiranog financijskog izvješća;
 2. Iznošenje prijedloga za plana radnih aktivnosti u mjestu tijekom nastupajuće 2018. godine;
 3. Razno;

Točka br. 1.  Prezentirane su prethodno planirane i tijek / status provedenih aktivnosti iz 2017. god. :

Planirane aktivnosti za 2017. godinu bile su:

 • Organizacija čišćenja naša 2 (dva)  mjesna groblja i pristupnih parkinga i to 2 (dva)  puta tijekom godine, to jest prije Sv. Misa za Blagoslov polja i Svi Svetih/ Dušni Dan na način da se putem natječaja odabere najbolji ponuđač koji bi to radio na sustavan, korektan i transparentan način;
 • Izgradnja / betoniranje sjeverne i istočne stepenice (tribine ) na asfaltnom igralištu u krugu mjesne Osnovne škole u Dobrkovićima;
 • Popravak i nasipanje makadamskog puta kroz Rovni dolac;
 • Akcije/ periodično čišćenje prometnica, školskog dvorišta i crkve;
 • Popravak i nasipanje makadamskog puta prema Ugrovačama;

Sve gore pobrojane i planirane aktivnosti za 2017. godinu uspješno su provedene izuzev aktivnosti pronalaska izvođača radova organiziranog čišćenje 2 (dva ) mjesna groblja i to 2 x unutar kalendarske 2017. godine. Od iste se odustalo iz razloga slabog odziva prikupljanja novčanih priloga ( 10 KM po grobnici ) kao i činjenice da uopće nismo imali zainteresiranih ponuditelja da se prijave na natječaj i eventualno kao najpovoljniji dobiju ovaj posao.

Vijeće MZ bilo je spremno sprovesti Natječaj da se bilo tko prijavio kao zainteresiran bez obzira što nismo imali osigurana / prikupljena sredstva, a sve s ciljem da kroz ogledni primjer vidimo način i praktično funkcioniranje ovog projekta u praksi.

Dolje kronološki vidljiv osvrt / rezime na sve provedene aktivnosti iz 2017. godine:

 • U travnju 2017. godine Grad Široki. Brijeg je sukladno obećanom iz prosinca 2016. godine izmirio nastali dug povodom saniranja dvaju školskih sanitarnih čvorova u iznosu od 1.520,00 KM;
 • Krajem srpnja 2017. godine saniran je put kroz Rovni dolac.

Realizacija / troškovne stavke nisu išle preko Vijeća MZ Dobrkovići, pa samo možemo pretpostaviti vrijednost urađenog: cca.1.000 – 1.500 KM;

 • Povodom igranja finala, tj. osvajanja ovo godišnje Lige MZ_a općine Š. Brijeg u malom nogometu, u kolovozu 2017. godine organizirali smo i proveli Feštu u našem selu. Dolje vidljiv pregled svih pozicija ( prihodi, troškovi i donacije ).

Prikupljena novčana sredstva:

Total – 9.777, 50 KM

Vrijednost realiziranih troškovnih stavki:

Total – 11.666, 00 KM;

Sredstva koja su nam nedostajala, tj. razliku između ukupno realiziranog troška i ukupno prikupljenih novčanih sredstava  u iznosu od 1.888,50 KM pokrila je tvrtka Mepas, čime smo u potpunosti zatvorili financijsku konstrukciju ove akcije.

Isto tako ovom prilikom tvrtka Mepas je za potrebe provedbe ostalih planiranih aktivnosti naše MZ-e darovala je dodatnih 3.126,00 KM.

S zadovoljstvom ističemo kako je ovaj cijeli događaj prošao u najboljem svečarskom ozračju na zadovoljstvo svih nas mještana.

Sve osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u ovoj aktivnosti su još u rujnu 2017. godine dobile kompletno financijsko izvješće ovog događaja.

 • U listopadu 2017. godine prišlo se saniranju puta prema Ugrovačama. Probijeno je nekih cca.250 m nove trase puta, dok je preostali dio saniran i nasut. Od više pristiglih Ponuda, tvrtka Dulkić je imala najpovoljniju Ponudu u iznosu od 3.500 KM, te je dobila i uredno napravila ovaj posao. Činjenica kako nismo naišli na očekivanu potporu lovaca za koju smo prethodno imali određena obećanja s njihove strane;
 • U sklopu školskog igrališta napravljeno je novih 76 m tribina ( u dva reda po 38 m dužine ). Ukupna vrijednost nabavljenog materijala ( blokovi, mate, pijesak za zidanje, cement, kreč, daska za šalovanje, završni beton ) iznosila je 1.920,14 KM.

Sama vrijednost ručnih radova u ovoj aktivnosti iznosila je 980 KM. Radove su izveli Mile Grbešić –Lepić i Zlatan Marušić.

Rajko Grbešić ( pok. Vlade ) je sa svoje strane donirao 4 kamiona materijala potrebnog za zasipanje tribine / visinsko izravnavanje u vrijednosti od 360 KM.

Ukupna vrijednost ( materijal + radovi ) ove aktivnosti iznosi: Tako da ukupna investicija ove provedene aktivnosti iznosi 2.900,14 KM ( 1.920,14 +  980 )

 • Na raspisani Natječaj od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša prikupljena je potrebna dokumentacija, te smo se prijavili i aplicirali u dijelu traženja novčane pomoći za potrebe podrške „Aktivnosti uređenja terena i zaštite starog hrasta – Pivnice“ kao spomenika kulture.

Ideja je prepoznata od strane Ministarstva, te je s tim u vezi potpisan ugovor.

Za potrebe realizacije ove ideje rezervirana su sredstva u iznosu od 1.000 KM.

Ista se trebaju transparentno utrošiti u realizaciju isključivo ovog Projekta ili ih u protivnom moramo vratiti u proračun Vlade ŽZH_e.  

Rezime provedenih aktivnosti ( financijski tijek prihoda, troškova i donacije) u 2017. godini:

Prikupljeni novčani prilozi u 2017. godini:

 • Novčani prilozi mještana koji su sukladno usvojenom Planu aktivnosti za 2017. godinu i dinamici prikupljanja iznose: 1700, 00 KM ( 17 x 100 KM );
 • Organizacijski Odbor Turnira zaselaka/ svibanj 2017. godine svu razliku između realiziranih prihoda od prodaje hrane i pića, te pripadajućih troškova preusmjerio je za potrebe provođenja planiranih aktivnosti u MZu iznosu od: 1153 KM;
 • Tvrtka Mepas: 3126 KM;

TOTAL prikupljena sredstava :     5.979 KM;

Realizirane troškovne stavke u 2017. godini:

 • Put za Ugrovače: 3.500 KM;
 • Izgradnja tribina / materijal i radovi: 2.900 KM;

TOTAL troškovi :     6.400 KM;

Donacije:

 • Rajko Grbešić ( pok. Vlade ) je sa svoje strane donirao 4 kamiona materijala potrebnog za zasipanje tribine na igralištu / visinsko izravnavanje u vrijednosti od 360 KM;
 • Ivan Spajić donirao 15 m3 tampona za zasipanje puta Gornje Groblje – Beljina draga u vrijednosti od 300 KM;

TOTAL donacije:     660 KM;

Za zatvaranje ukupno nastalih troškova pored prikupljenih novčanih sredstava bilo je potrebno sa postojećeg stanja računa MZ Dobrkovići uzeti 421 KM.

Na kraju svih transakcija na računu MZ Dobrkovići ostala su sredstva u iznosu od 259 KM

Na kraju točke br.1. Prezentirano Izvješće o svim provedenim aktivnostima i Financijsko izvješće dato je na glasovanje svim prisutnim, te je isto jednoglasno i usvojeno.

Točka br.2.  Iznijeti su sljedeći prijedlozi aktivnosti za 2018. god.:

 • Organizacija čišćenja naša 2 (dva)  mjesna groblja i pristupnih parkinga i to 2 (dva)  puta tijekom godine, to jest prije Sv. Misa za Blagoslov polja i Svi Svetih/ Dušni Dan na način:

Tijekom narednih mjesec dana preko vijećnika MZ-e bit će svatko u mogućnosti dostaviti Ponudu za ovaj paket aktivnosti čišćenja mjesnih groblja na nivou godine ( 2 x 2).

Maksimalna vrijednost do koje bi prikupljene ponude bile validne bio bi iznos do 650,00 KM-a za cijeli paket na nivou godine. Naravno, sve niže vrijednosti od ove gornje maksimalne vrijednosti su dobro došle, a u slučaju primitka više njih, bit će prihvaćena ona Ponuda koja bude najpovoljnija, to jest najniža ponuđena cijena.  Naravno, sve Ponude prethodno moraju biti uredno kovertirane i zatvorene – „Princip zatvorenih Ponuda“.

Ciljani rok za provedbu ove aktivnosti (odabir najbolje Ponude ) bio bi do početka travnja 2018. godine.

Sukladno ovom prijedlogu točke iznijet je i prijedlog da se za potrebe zatvaranja financijske konstrukcije pristupi prikupljanju po min 10,00 KM po grobnici.

Ako prikupljena sredstva budu veća od prihvaćene Ponude, ista će se preusmjeriti u budžet MZ Dobrkovići iz kojih se financiraju sve ostale planirane aktivnosti.

Usuglašen je zajednički stav da će se ova aktivnost raditi isključivo ako prethodno budemo osigurali / prikupili potrebna novčana sredstva u rokovima kako je navedeno.

 • Izgradnja / betoniranje preostalog dijela 17 m dužine istočnih stepenica (tribine) na asfaltnom igralištu u krugu mjesne Osnovne škole u Dobrkovićima s ciljem iskorištenja nabavljenog pijeska i daske i kompletiranja cijelog projekta.
 • Popravak i nasipanje makadamskog puta kroz Rovni dolac;
 • Akcije/ periodično čišćenje prometnica, školskog dvorišta i crkve;
 • Sanacija makadamskog puta od škole prema Cigića kućama;
 • Uređenje dijela školskog dvorišta iza malog igrališta ( malo podići visinu zida, potući / izvaditi dio površinskog kamenja, nasuti zemlju, posijati travu i posaditi koje drvo);

Rezime planiranih / predloženih aktivnosti za 2018. godinu:

Ukupna procijenjena vrijednost gore predloženih aktivnosti za 2018. godinu iznosila bi cca. 13.000,00 KM.

U sklopu točke br. 2. i iznijetih prijedloga aktivnosti za 2018. godinu / gore pobrojanih, dat je i prijedlog visine i roka prikupljanja novčanih priloga.

 • Prikupljanje novčanih priloga u iznosu od po 10 KM po grobnici za potrebe sustavnog i kontinuiranog čišćenja mjesnih groblja – rok početak travnja 2018. godine
 • Prikupljanjem novčanih priloga od po 100,00 KM za sve ostale gore pojašnjene prijedloge akcija – početak prikupljanja odmah, krajnji rok do 31.7.2018. godine

PS  Nikad nije kasno, tj. usuglašeni su gore istaknuti datumi prikupljanja priloga iz čisto praktičnih razloga jer je izvođenje radova mnogo jednostavnije u ljetnim nego u jesenjim i zimskim periodima godine .

Kako bi akcija bila što brža i učinkovitija dogovoreno je da se novčani prilozi mogu davati bilo kojem od Vijećnika MZ-e koji će sve priloge uredno zaprimiti i evidentirati u smislu izrade završnog, cjelovitog financijskog izvješća.

Na kraju točke br. 2. gore pojašnjeni prijedlozi dati su na glasovanje, te su isti jednoglasno prihvaćeni.

Isto tako istaknuto je da će se provesti onoliko aktivnosti za koliko se prethodno bude osiguralo / prikupilo novčanih sredstava.

Točka br. 3.  Razno:

     U  sklopu točke pod razno iznijeto je par prijedloga, i to:

 • Na lokacijama koje su prethodno predložene da se zaštite od može bitne koncesije pokušati u suradnji s Gradskim uredom za urbanizam napraviti parcelaciju građevinskih lokacija radi potreba buduće izgradnje lijepih i pravilnih okućnica ( Grbešića vlaka, Škola – Pesića kuća, Cigići – Ćorići, Leglica ).
 • Grad Široki Brijeg je uputio materijale za način upravljanja mjesnim grobljima u našoj MZ_i. Pročitan je Zapisnik sa sastanka Vijeća MZ Dobrkovići iz travnja 2004. godine gdje se kaže da tko želi graditi grobnicu, a za to nije uplatio dogovoreni iznos prilikom obnove groblja da to treba učiniti prije početka gradnje i to 100 KM po krilu grobnice. Istaknuto je kako se ovjerena bilježnica sa svima onima koji su uplatili buduću izgradnju grobnica nalazi u Sakristiji Crkve gdje će se svaka promjena uredno evidentirati od strane Vijeća Mz Dobrkovići, odnosno od Odbora za upravljanje grobljima.  Ovaj Zapisnik iz 2004. godine je dostavljen tadašnjoj općinskoj Službi za gospodarstvo, a sredstvo za zaštitu ove Odluke koristiti će se općinska Inspekcija.  Ova prikupljena sredstva bi se koristila namjenski za uređenje groblja.

Vijeće MZ Dobrkovići još jednom zahvaljuje svim mještanima, sponzorima, darovateljima, svima onima koji su na bilo koji način potpomogli uspješnu realizaciju svih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici u 2017. godini, te ujedno iskazuje vjeru i nadu da ćemo isto tako zajednički uspješno završiti sve Planirane aktivnosti u 2018. godini.

U prilogu ovog Zapisnika dostavljamo Popis darovatelja koji su dali svoje novčane priloge za potrebe provedbe akcija iz 2017. godine.

S poštovanjem!

                                                                                                 Vijeće MZ Dobrkovići

Popis darovatelja ( privatnih osoba ) za provedbu planiranih akcija iz 2017. godine koji nisu bili detaljno prikazani kroz prethodni Zapisnik

 

 1. Željko Crnjac ………… …… 100 KM;
 2. Robert Crnjac ………………. 100 KM;
 3. Ivo Crnjac…………………….100 KM;
 4. Jadranka Maceković………….100 KM;
 5. Ruža Grbešić …………… ……100 KM;
 6. Darinko Perko …………. ……100 KM;
 7. Ivan Spajić ………………… ..100 KM;
 8. Srećko Cigić ………………….100 KM;
 9. Tomislav Cigić – Mićo……….100 KM;
 10. Mirko Cigić ( Pesić) ………..100 KM;
 11. Ivica Cigić ( Ivana )…… …. .100 KM;
 12. Ivan Perko …………………..100 KM;
 13. Zvonimir Perko ……………..100 KM;
 14. Jozo Perko …………………..100 KM;
 15. Mirko Grbešić (Vladislava) …100 KM;
 16. Ivan Sabljo …………………..100 KM;
 17. Mario Cigić ( Pesić ) ……….. 100 KM;

                                       TOTAL: 1.700 KM

 

Cjeli dokument možete preuzeti ovdje

16 misli o “Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 16.02. 2018. god.

 1. Trnjanka Odgovori

  Velike pohvale za vijece vase M.Z. Vase vijece treba da bude primjer svima oostalima u nasem gradu

 2. Za pajdu Odgovori

  Koji dio puta nije proširen?
  Sve što je dogovoreno koliko znam Vjeće i mještani su zavrsili..

 3. Za pajdu Odgovori

  Put je prosiren kako je i dogovoreno do jurine kuce.Ovo vijece nema nikakve veze sa tom akcijom.kriva adresa.

  • Ime * Odgovori

   I Crkveno vijeće ima sve crno na bijelo. Samo što nije u skladu Crkve svoje poslove pravdati ovako transparentno. Da i oni ne objave preko stranice nitko im nebi zamjerio. Ljudi žele da to bude transparentno nebi li ostali se malo više uključili jer većinom isti ljudi sudjeluju i novčano i lad treba fizička akcija. Svi prilozi dati za Crkvu se uredno pročitaju s Oltara. Tako i svi radovi i sve ponude. Ako se što radi sve se pročita s Oltara. Nitko ništa ne radi na svoju ruku. Dođeš na misu pa slušaš kad bude vrijeme za takve obavijesti . Jednostavno.

 4. Dijaspora Odgovori

  Okanite se gluposti,sto onda da mislimo mi o vama sto zivimo daleko od Dobrkovica.Pustite ljude da rade.

 5. Ime * Odgovori

  Okrenimo se budućnosti i zajedničkom dobru.
  Pustimo stalno neko prozivanje i kritiziranje.
  Dali smo priliku predstavnicima kako u Vijeću MZ_e tako i u Crkvenom Vijeću.
  I jedni i drugi siguran sam dat će sve od sebe da nam bude bolje…
  Hajmo mi sa svoje strane dat podršku kako financijsku koja je usuglaašena, tako i svaku drugu ( radnu, moralnu i sl. ).
  Onda sigurno napravimo sve što zamislimo.
  POzdrav svima i hvala za sve dobro što se u našem finom selu napravi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.