Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 22.02. 2019. god.

MJESNA ZAJEDNICA DOBKOVIĆI

VIJEĆE MZ

Broj: 04-1/2019

Dobrkovići, 22.02.2019. godine

Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 22.02. 2019. god.

( Vijeće MZ Dobrkovići imalo je13 sastanaka tijekom 2018. godine )

PREDMETZapisnik sa Sastanka

Točke dnevnog  reda:

 1. Analiza provedbe svih aktivnosti iz 2018. i usvajanje prezentiranog financijskog izvješća za 2018. godinu;
 • Iznošenje prijedloga za plana radnih aktivnosti u mjestu tijekom nastupajuće 2019. godine;
 • Razno;

Točka br. 1.  Prezentirane su prethodno planirane i tijek / status provedenih aktivnosti iz 2018. god. :

Planirane aktivnosti za 2018. godinu bile su:

 • Organizacija čišćenja naša 2 (dva)  mjesna groblja i pristupnih parkinga i to 2 (dva)  puta tijekom godine, to jest prije Sv. Misa za Blagoslov polja i Svi Svetih/ Dušni Dan na način da se putem natječaja odabere najbolji ponuđač koji bi to radio na sustavan, korektan i transparentan način;
 • Izgradnja / betoniranje preostalog dijela 17 m dužine istočnih stepenica (tribine) na asfaltnom igralištu u krugu mjesne Osnovne škole u Dobrkovićima s ciljem iskorištenja nabavljenog pijeska i daske i kompletiranja cijelog projekta;
 • Popravak i nasipanje makadamskog puta kroz Rovni dolac;
 • Akcije – periodično čišćenje prometnica i školskog dvorišta;
 • Sanacija makadamskog puta od škole prema Cigića kućama
 • Uređenje dijela školskog dvorišta iza malog igrališta ( malo podići visinu zida, potući / izvaditi dio površinskog kamenja, nasuti zemlju, posijati travu i posaditi koje drvo);

Uspješno su završene sve planirane aktivnosti za 2018. godinu izuzev aktivnosti uređenja dijela školskog dvorišta iza malog igrališta ( razlog – nedostatna raspoloživa materijalna sredstva ).

Pored gore pobrojanih aktivnosti uspješno je realizirano par drugih aktivnosti, tako da je ključni zaključak sastanka kako je ukupna realizacija svih aktivnosti koje su obilježile 2018. godinu  bila na vrlo visokoj / maksimalno mogućoj razini.

Dolje kronološki vidljiv osvrt / rezime na sve provedene aktivnosti iz 2018. godine:

 • Aktivnost – Organizacija čišćenja naša 2 (dva)  mjesna groblja i pristupnih parkinga i to 2 (dva)  puta tijekom godine, to jest prije Sv. Misa za Blagoslov polja i Svi Svetih/ Dušni Dan na način da se putem natječaja odabere najbolji ponuđač koji bi to radio na sustavan, korektan i transparentan način.

Na spomenuti Natječaj javila se samo jedna osoba ( Miro Soldo ) koja je i dostavila Ponudu ( 650,00 KM ), tako da je istome i dodijeljen ovaj posao. Zaključak Vijeća i svih mještana je kako je Miro doista na vrlo kvalitetan način obavio ove poslove, tj. na zadovoljstvo svih nas. U dogovoru sa Vijećem MZ_e urađeno je još jedno dodatno čišćenje mjesnih grobalja u mjesecu srpnju, a vrijednost tih radova bila je 100,00 KM.

Rezime: ukupan iznos troška za aktivnosti čišćenja mjesnih grobalja za 2018. godinu iznosio je 750,00 KM.

Tijekom 2018. godine po ovoj stavci ukupno je prikupljeno novčanih priloga u iznosu od 1.120,00 KM ( unutar ovog iznosa nalaze se 2 osobe koje su odmah dale prilog za 2019. godinu ). Ukupno je novčane priloge dalo 83 osobe s naglaskom da među istima ima dosta osoba koje uopće nemaju svoju grobnicu ali su svojim prilogom htjeli podržati ovu akciju. Period davanja priloga kroz godinu nije bio uredan, tj. sukladno onome kako je planirano i dogovoreno ( početak travnja 2018. godine ).

Kad su se od prikupljenog iznosa odbije dio plaćenih troškova ( 1.120,00 – 750,00 ) od ove stavke ostalo je ne realizirano 370,00 KM, te su ista sredstva kako je i dogovoreno preusmjerena u ukupni budžet MZ Dobrkovići.

Ukupni je dojam kako postoji još cca. 30 % mještana koji imaju svoje ukopna mjesta a do sada nisu dali davali svoje priloge, te vjerujemo kako se stanje može i treba popraviti tijekom narednog perioda.

 • Aktivnost – Izgradnja / betoniranje preostalog dijela 17 m dužine istočnih stepenica (tribine) na asfaltnom igralištu u krugu mjesne Osnovne škole u Dobrkovićima.

Osiguran je potreban materijal još krajem 2018. godine ali loši vremenski uvjeti rezultirali da se i ova aktivnost uspješno završila početkom veljače 2019. godine.

Utrošen je pijesak i daska iz aktivnosti prethodnih godina s time da je Zlatan Marušić sa svoje strane osigurao potrebne dodatne grede za završetak ove aktivnosti.

Ukupan utrošak materijala ( blokovi, cimenta, kreč, mreža, beton, ekseri ) bio je 423,00 KM

Ove radove su izveli Mile Grbešić – Lepić i Zlatan Marušić – Mašica.

Iste nisu željeli naplatiti, ali smo iste vrednovali u ukupnoj vrijednosti od po 100,00 KM ( ukupno 200,00 KM ), te su kao donacija evidentirani u sklopu svih ostalih  aktivnosti za 2018. godinu.

Istaknuta je i činjenica kako je u sklopu ove aktivnosti Rajko Grbešić uradio dovoz kamiona potrebnog tapmona ( vrijednosti 150,00 KM ), ali je naplatio samo 50,00 KM, a preostali dio od 100,00 KM evidentiran je kao donacija u sklopu svih ostalih  aktivnosti za 2018. godinu.

 • Polovinom kolovoza 2018. godine saniran je put kroz Rovni dolac. Ukupna, procijenjena vrijednost ovih radova je 1.800,00 KM. Svi ovi troškove uspješno su ispregovarani da idu na teret Grada.

Istaknuto je kako je cjelokupna sanacija ove dionice makadamskog puta napravljena na najbolji mogući kvalitetan način.

 • Akcije – periodično čišćenje prometnica, školskog dvorišta.

Istaknuto je kako su s uspjehom provedene po dvije akcije –  ukupno 4.

Akcije čišćenja prometnice prema Oklajima provedene su u 4 i 8 mjesecu 2018. godine, dok su akcije čišćenja školskog dvorišta realizirane u 5 i 9 mjesecu 2018. godine. Ovom prigodom pohvaljena je aktivnost koju je napravio Tomislav Cigić ( Cigo ) koji je u međuvremenu prije mjesec dana samoinicijativno uradio čišćenje dionice puta Crkva – Krstina.

 • U kolovozu 2018. godine urađena je akcija sanacije puta od Mjesne škole prema Cigića kućama, te prema kući Tome Jojića. Radove je izvela firma Mikra Matic ( Jopa Brkić ).  Ukupna vrijednost radova bila je 1.185,00 KM ( strojni radovi freze i kombinirke).

Bitno je istaći da se smo zahvaljujući urgenciji Ivana Grbešića ( Bumba ) dobili popust od 50,00 KM po svakom radnom satu stroja. Tako da je procjena da smo i ovdje na ovaj način uštedjeli cca. 300,00 KM.

Ravnatelj Cominga, Dragan Pavković uradio je uplatu prema Mikra Maticu u vrijednosti od 1.000,00 KM, tako da smo mi trebali platiti samo preostali dio od 185,00 KM.

Istaknuto je kako je cjelokupna sanacija ove dionice makadamskog puta napravljena na najbolji mogući kvalitetan način.

 • U mjesecu srpnju 2018. godine napravljena su i postavljena 4 nova prozora ( sjeverna strana škole ). Grad Široki Brijeg je preuzeo obvezu pronalaska i plaćanja izvođača radova.  Vrijednost ove aktivnosti je bila 2.500,00 KM
 • U mjesecu srpnju 2018. godine odrađene su i aktivnosti sanacije „Pivnice“. Strojne radove je izveo Mađo Dujkić, a vrijednost radova je bila 600,00 KM. Iza toga provedena je jedna akcija ručnih aktivnosti čišćenja platoa oko hrasta, kao i obasipanja gnojivom. Još nedostaje postavljanje klupe, a i to se planira napraviti uskoro. Procjena je kako će se po završetku svih planiranih aktivnosti ostati dio ne realiziranih sredstava koje smo dobili u iznosu od 250,00 KM koji će biti preusmjereni u ukupni budžet MZ Dobrkovići.
 • U mjesecu studenom 2018. godine pokrenuta je aktivnost zamjene preostalih drvenih otvora sa aluminijskim ( 2 prozora i balkonska vrata –  sa pripadajućim klupicama) na školi. Tvrtka Mepas je obećala i na kraju realizirala plaćanje ovih troškova u ukupnom iznosu od 1.600,00 KM. Radovi su uspješno završeni početkom siječnja 2019. godine.
 • Napravljen je Završni račun MZ_e prema FIA ( Financijska informatička agencija -Sarajevo). Završni račun napravila je knjigovodstvena tvrtka „RIF“, vlasnika Mirko Čuljak.

Obrada Završnog računa iznosila je 200,00 KM, ali je Mirko Čuljak naplatio samo 100,00 KM, a preostali dio od 100,00 KM evidentiran je kao donacija u sklopu svih ostalih  aktivnosti za 2018. godinu.

Uplata za FIA – iznosila je 70,00 KM.

U konačnici ova troškovnu stavku smo platili 170,00 KM umjesto 270,00 KM.

Uspješno su završene sve planirane aktivnosti za 2018. godinu izuzev aktivnosti uređenja dijela školskog dvorišta iza malog igrališta ( razlog – nedostatna raspoloživa materijalna sredstva ). Ovu aktivnost planiramo realizirati tijekom 2019. godine

Pored gore pobrojanih aktivnosti uspješno je realizirano par drugih aktivnosti kako je gore detaljno i pojašnjeno. Ključni zaključak sastanka je da je ukupna realizacija svih aktivnosti koje su obilježile 2018. godinu  bila na vrlo visokoj / maksimalno mogućoj razini.

Rezime provedenih aktivnosti ( financijski tijek prihoda, troškova i donacije) u 2018. godini:

Prikupljeni novčani prilozi u 2018. godini:

 • Novčani prilozi mještana koji su sukladno usvojenom Planu aktivnosti za 2018. godinu i dinamici prikupljanja iznose (16 x 100 KM ):              1.600, 00 KM ;
 • Prilozi od čišćenja grobalja:                                                        1.120, 00 KM;
 • Novčana potpora od Ministarstva prostornog uređenja:             1.000, 00 KM;
 • Preostali dio sredstava na računu iz 2017. godine:                        259, 00 KM;

                         TOTAL prikupljena sredstava :   3.979, 00 KM;

Donacije koje smo dobili u prošloj 2018. godini preračunate u novac ( privatne osobe i tvrtke:

 • Mepas – Izgradnja 2 prozora i balkonska vrata s klupicama:  1.600, 00 KM;
 • Rajko Grbešić ( pok. Vlade ) je sa svoje strane donirao dio vrijednosti

kamiona materijala potrebnog za zasipanje tribine na igralištu:100, 00 KM;

 • Mile Grbešić – Lepić ( radovi na tribini igrališta ):                    100, 00 KM;
 • Zlatan Marušić – Mašica ( radovi na tribini igrališta ):              100, 00 KM;
 • Mirko Čuljak – donacija dijela troška izrade Završnog računa: 100, 00 KM;
 • Jopa Brkić  – donacija dijela troška frezanja puta:                      300, 00 KM;

                    TOTAL donacije ( privatne osobe i tvrtke ):     2.300, 00 KM;

Donacije od Grada Široki Brijeg u prošloj 2018. godini:

 • Izgradnja i postavljanje 4 prozora i klupica sa pripadajućim završnim radovima:                                                                                2.500, 00 KM;
 • Sanacija i popravak puta kroz Rovni dolac:                            1.800, 00 KM;
 • Coming – dio troškova frezanja makadamskog puta                                                                                       Škola – Cigića kuće – Polje:                                                   1.000,00 KM;

                    TOTAL donacije ( Grad Široki Brijeg ):            5.300, 00 KM;

Realizirane troškovne stavke iz 2018. godine:

 • Čišćenje mjesnih grobalja :                                                            750, 00 KM;
 • Plaćanje dijela računa za frezanje puta ( Jopa Brkić ):                  185, 00 KM;
 • Razgrtanje tampona na igralištu ( Dujkić ):                                   100, 00 KM;
 • Plaćanje dijela troška prijevoza tampona ( Rajko Grbešić ):           50, 00 KM;
 • Materijal i beton za igradnju istočne tribine / stepenica:               423, 00 KM;
 • Dio troškova izrade Završnog računa:                                           170, 00 KM;
 • Radovi oko pivnice:                                                                      750, 00 KM;

                         TOTAL realizirani troškovi :         2.428, 00 KM;

     SALDO za 2018. godinu:

                                          TOTAL prikupljena sredstava :   3.979, 00 KM;

                                               TOTAL realizirani troškovi :       2.428, 00 KM;

                                                                                                    NETO = 1.551,00 KM

Na kraju svih transakcija na računu MZ Dobrkovići, zaključno na dan 31.12.2018. godine ostala su sredstva u iznosu od 1.551, 00 KM.

Vrijednost svih provedenih aktivnosti u 2018. godini kroz prikupljena novčana sredstava i donacije bila bi:

TOTAL prikupljena sredstava ( novčani prilozi )  :   3.979, 00 KM;

      TOTAL donacije ( privatne osobe i tvrtke ):              2.300, 00 KM;

      TOTAL donacije ( Grad Široki Brijeg ):                    5.300, 00 KM;

                                                     UKUPNO: 11. 579, 00 KM;

Jasno vidljivo i prezentirane činjenice i brojke koje kazuju kad smo svi usmjereni ka cilju i realizaciji zacrtanih planova ni rezultati neće izostati.

Na kraju točke br.1. Prezentirano Izvješće o svim provedenim aktivnostima i Financijsko izvješće dato je na glasovanje svim prisutnim, te je isto jednoglasno i usvojeno.

Točka br.2.  Iznijeti su sljedeći prijedlozi aktivnosti za 2019. god.:

Sukladno dosadašnjoj dobroj praksi kao i činjenici da je Vijeće MZ_e prethodno imalo sastanak po pitanju prijedloga ideja aktivnosti za ovu 2019. godinu iste su prezentirane i usvojene. Iste dolje vidljive:

 • Nastaviti s aktivnostima čišćenja mjesnih grobalja na način kako je to rađeno tijekom 2018. godine. Način financiranja i odabir najpovoljnijeg zainteresiranog izvođača ostaje identičan prošlogodišnjem.
 • Uređenje dijela školskog dvorišta iza malog igrališta ( malo podići visinu zida, potući / izvaditi dio površinskog kamenja, nasuti zemlju, posijati travu i posaditi koje drvo);
 • Akcije/ periodično čišćenje prometnica, školskog dvorišta;
 • Sanacija makadamskog puta kroz Rovni dolac;
 • Pokušati osigurati novo trasiranje dionice puta ispod Krstine ( između dvije okuke ) na način da se odveze  trenutno odloženi materijal, kako bi se dobila nova dionica puta koja ne bi imala zavoje ( na tragu nekadašnje stare trase puta od prije 40-ak godina ).

Rezime planiranih / predloženih aktivnosti za 2019. godinu:

Procjena je da bi smo za sve pobrojane i planirane aktivnosti za 2019. godinu trebali imati raspoloživih sredstava u iznosu između 13.000, 00  i 15.000, 00 KM.

Usuglašeno je da se provodi dinamika i način financiranja identičan prošlogodišnjem, tj.:

 • Prikupljanje novčanih priloga u iznosu od po 10 KM po grobnici za potrebe sustavnog i kontinuiranog čišćenja mjesnih groblja – rok početak travnja 2019. godine;
 • Prikupljanjem novčanih priloga od po 100,00 KM za sve ostale gore pojašnjene prijedloge akcija – početak prikupljanja odmah. Poželjno bi bilo aktivnosti prikupljanja završiti do 31.7.2019. godine, a krajnji rok bio bi kraj 2019. godine;

Kako bi akcija bila što brža i učinkovitija dogovoreno je da se novčani prilozi mogu davati bilo kojem od Vijećnika MZ-e koji će sve priloge uredno zaprimiti i evidentirati u smislu izrade završnog, cjelovitog financijskog izvješća.

Na kraju točke br. 2. gore pojašnjeni prijedlozi dati su na glasovanje, te su isti jednoglasno prihvaćeni.

Zajednički zaključak je da ćemo uspjeti provesti onoliko planiranih aktivnosti koliko budemo prethodno mogli osigurati raspoloživih sredstava.

Točka br. 3.  Razno:

     U  sklopu točke pod razno iznijet je prijedloga, i to:

 • Ponovno pokušati kontaktirati EP HZ HB o mogućnosti razdvajanja linije za Dobrkoviće od llinije za LJubotiće i Crne Lokve.

Vijeće MZ Dobrkovići još jednom zahvaljuje svim mještanima, sponzorima, darovateljima, svima onima koji su na bilo koji način potpomogli uspješnu realizaciju svih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici u 2018. godini, te ujedno iskazuje vjeru i nadu da ćemo isto tako zajednički uspješno završiti sve Planirane aktivnosti u 2019. godini.

U prilogu ovog Zapisnika dostavljamo Popis darovatelja koji su dali svoje novčane priloge za potrebe provedbe akcija iz 2018. godine.

S poštovanjem!

                                                                                                 Vijeće MZ Dobrkovići

Popis darovatelja ( privatnih osoba ) za provedbu planiranih akcija iz 2018. godine koji nisu bili detaljno prikazani kroz prethodni Zapisnik

1. Željko Crnjac  ………… …… 100 KM;

2. Robert Crnjac ………………. 100 KM;

3. Ivo Crnjac…………………….100 KM;

4. Tomislav Crnjac………………100 KM;

5. Jadranka Maceković………….100 KM;

6. Ivan Perko  . …………… ……100 KM;

7. Nikola Perko (pok. Ante )……100 KM;

8. Mario Cigić………………… .100 KM;

9. Dušan (Dujo ) Soldo …………100 KM;

10. Marko Soldo (Centić)……….100 KM;

11. Ivan Sabljo ………………….100 KM;

12. Mirko Grbešić ( pok.Vlade )…100 KM;

13. Ruža Grbešić ( pok. Ike )…….100 KM;

14. Karlo Spajić………………….100 KM;

15. Josip Spajić.………………….100 KM;

16. Bože Hrkać – Cupić………….100 KM;

                                       TOTAL: 1.600 KM

1 misao o “Sastanak zbora građana MZ Dobrkovići / 22.02. 2019. god.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.